หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๐๐ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๐๑ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขมจ ๒๑๙ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดข้ามลำห้วยทรายแล้งบริเวณที่นายวิชิต หันจันทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินสว่าง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21